Izenburua
Parekidetasun-teknikaria
Deskribapena
Azpeitiko Udaleko Parekidetasun-teknikari plaza behin betiko izaerarekin betetzeko, oposizio-lehiaketa bidez sarbide libreko sistemaren bidezko hautaketa prozesua. Horrez gain, hautaketa-prozesua gainditzen duten izangaiekin parekidetasun-teknikarien lan-poltsa sortuko da. Lan poltsa hau, Azpeitiko Udalean eta bere zuzenbide publikoko entitateetan sortzen diren beharrei erantzuteko erabiliko da. Lanpostuaren ezaugarriak: - Titulazioa: Unibertsitateko erdi mailako titulua, lizentziaturako hiru lehen urteak gaindituta izatea, a edo baliokidea. Atzerriko titulazioen kasuan, titulua homologatuta dagoela dioen ziurtagiriaren jabe izatea. - Hizkuntza eskakizuna: IVAPeko 4.HE, derrigorrezkoa.
Oinarriak
Ebazpena
Eskaerak elektronikoki egiteko helbidea
Eskaera orria
Oinarrien akats zuzenketa
Behin behineko onartu eta baztertuen zerrenda eta lehenengo ariketa data
Behin betiko onartu eta baztertuen zerrenda, epaimahai kalifikatzailearen osaketa eta lehenengo ariketaren data eta ordua
Merezimenduen behin-behineko puntuazioaren akats zuzenketa

Lehen froga

Azterketa teorikoaren lehenengo atalaren erantzun zuzenen orria
Azterketa teorikoaren lehenengo atalaren behin-behineko emaitzak
Azterketa teorikoaren lehenengo atalaren behin betiko emaitzak
Berariazko gaitegiaren ariketa teorikoaren deialdia
Berariazko gaitegiaren ariketa teorikoaren erantzun zuzenen orria
Berariazko gaitegiaren ariketa teorikoaren behin-behineko emaitzak eta ariketa praktikoaren deialdia
Berariazko gaitegiaren ariketa teorikoaren behin betiko emaitzak

Bigarren froga

Ariketa praktikoaren behin behineko puntuazioa
Ariketa praktikoaren behin betiko puntuazioa

Hirugarren froga

Euskera azterketaren deialdia
Euskara-probaren behin-behineko puntuazioak
Euskara-probako puntuazioaren aurka erreklamazioa jartzeko txantiloia
Euskara-probako idatzizko azterketa lortzeko argibideak
Euskara-probaren behin betiko puntuazioa

Laugarren froga

Gaitasun-profesionalen proben deialdia
Gaitasun-profesionalen probetako behin-behineko emaitzak
Gaitasun profesionalen behin betiko puntuazioak eta merezimenduak aurkezteko epea
Merezimenduen behin-behineko puntuazioa.
Merituen behin-behineko puntuazioan akats zuzenketa
Merituen behin betiko puntuazioa eta sailkapena.