Lan eskaintzen zerrendak

Lan eskaintza Fasea Urtea
Udako festetako hainbat eginkizunetarako lan eskaintza 2022
Administrazio Orokorreko Hirigintzako Teknikaria Merezimendu fasea 2022
Arkitektu teknikoa Lehiaketa 2021
Parekidetasun-teknikaria Laugarren froga 2021
Kirol ekintzen teknikaria Lehiaketa 2021