Lan eskaintzen zerrendak

Lan eskaintza Fasea Urtea
Administrazio Orokorreko Hirigintzako Teknikaria Merezimendu fasea 2022
Arkitektu teknikoa Lehen froga 2021
Parekidetasun-teknikaria Lehen froga 2021
Kirol ekintzen teknikaria Lehen froga 2021